Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Dosering

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-27

To styrker gir mulighet for individualisert behandling1

Doseringen av Praluent kan individualiseres ut fra pasientkarakteristika som utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons.1

Vanlig oppstartsdose for Praluent er 75 mg administrert subkutant én gang hver 2. uke.1

Pasienter som trenger å oppnå større reduksjon i LDL-C (> 60 %) kan starte på 150 mg én gang hver 2. uke, eller 300 mg én gang hver 4. uke (månedlig), administrert subkutant.1

Lipidnivået kan vurderes 4 til 8 uker etter oppstart av behandling eller dosejustering når steady-state LDL-C vanligvis er nådd, og dosen kan justeres deretter (titrering opp eller ned).1

Det ble ikke observert forskjeller i sikkerhetsprofilen mellom de to doseringene (75 mg og 150 mg) som ble brukt i fase 3-programmet.2

Praluent ferdigfylt penn som viser to forskjellige doser, 75 mg og 150 mg, for selvadministrering
Grafisk fremstillt av Sanofi

  • Praluent injeksjonsvæske, oppløsning leveres i en ferdigfylt penn og injiseres én gang hver 2.uke, eller hver 4. uke (300 mg)1,3
  • Praluent injiseres subkutant i mage, lår eller overarm4
  • Vinduet blir gult når injeksjonen er ferdig, dette tar inntil 20 sekunder4

Vinduet blir gult når injeksjonen er ferdig, dette tar inntil 20 sekunder
Grafisk fremstillt av Sanofi

Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.2
2. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.8
3. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 1
4. Praluent pakningsvedlegg 25.06.2018 

SANO.ALI.17.09.0259s(1)