Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Bivirkninger

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-27

Praluent bivirkning kløe, overfølsomhet, urtikaria, eksem, immunsystem, reaksjoner på injeksjonssted

Grafisk fremstilt av Sanofi

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet som erytem/rødhet, kløe, hevelse og smerter/ømhet ble rapportert hos 6,1 % av pasientene som ble behandlet med alirokumab mot 4,1 % i kontrollgruppen (som fikk placeboinjeksjoner). De fleste reaksjoner på injeksjonsstedet var forbigående og av mild intensitet. Andelen behandlingsavbrudd pga. reaksjoner på injeksjonsstedet var sammenlignbar mellom de to gruppene (0,2 % i alirokumabgruppen mot 0,3 % i kontrollgruppen).1

Generelle allergiske reaksjoner

Generelle allergiske reaksjoner ble rapportert hyppigere i alirokumabgruppen (8,1 % av pasientene) enn i kontrollgruppen (7,0 % av pasientene), hovedsakelig på grunn av en forskjell i forekomsten av kløe. De observerte tilfellene av kløe var generelt milde og forbigående.1

 

▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. For ytterligere informasjon, se www.felleskatalogen.no


Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 Punkt 4.8

SANO.ALI.17.09.0259t(1)