Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Virkningsmekanisme

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-27

Praluent senker LDL-kolesterolet gjennom å hemme PCSK91

Praluent hindrer binding av PCSK9 til LDL-reseptorer (LDLR) i leveren. Antall LDLR som kan binde LDL øker, og LDL-nivået senkes.1
Dette er en virkningsmekanisme som sammen med statin gir ytterligere 50-60 % LDL-reduksjon.2,3

Uten PCSK9 hemming1

Praluent virker til å forhindre PCSK9 binding til LDL-reseptorer. Det er en ny virkningsmekanisme som sammen med statiner gi ~ 50-60% LDL reduksjon.

Med Praluent

Praluent virker til å forhindre PCSK9 binding til LDL-reseptorer. Det er en ny virkningsmekanisme som sammen med statiner gi ~ 50-60% LDL reduksjon.
Grafisk fremstilt av Sanofi

Praluent er et fullstendig humant IgG1 monoklonalt antistoff som bindes til proprotein konvertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) med høy affinitet og spesifisitet.1
PCSK9 bindes til lavtetthets lipoproteinreseptorer (LDLR) på overflaten til hepatocytter og fremmer nedbrytningen av LDLR i leveren.1
LDLR er den primære reseptoren som fjerner LDL fra sirkulasjonen. Reduksjon av LDLR nivå via PCSK9 fører derfor til økt LDL-C-nivå i blodet. Ved å hemme bindingen av PCSK9 til LDLR, øker alirokumab antall LDLR som er tilgjengelige for å binde LDL, og reduserer dermed nivået av LDL-C.1

Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 5.1
2. Cannon CP, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015; 36:1186-94
3. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and safety of Alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl J Med 2015; Vol. 372: 1489-99

SANO.ALI.17.09.0259r(1)