Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & risiko

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-09-12

Injeksjonsbehandling senker kolesterolet med 60 %1

  • Praluent ▼ (alirokumab) i tillegg til statiner, senker LDL-kolesterolet med ytterligere cirka 60 % sammenlignet med statinbehandling alene (1). 

  • Effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.(2)


Det er kjent at, ved å redusere LDL-kolesterol så senkes risikoen for kardiovaskulære hendelser. Jo lavere LDL-kolesterol, desto lavere risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte-kar sykdom (3-6).

I dag er statiner alene, eventuelt i kombinasjon med ezetimib en vanlig behandlingsstrategi for pasienter med førhøyet LDL-kolesterol. I tilfeller hvor pasientene ikke tåler denne behandlingen eller hvor de ikke når det satte LDL-kolesterolmålet, så kan det være nødvendig med andre medikamentelle tiltak (7).

For voksne pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi kan dermed en kombinasjonsbehandling med en PCSK9*-hemmer, som Praluent (alirokumab), være aktuelt (2).

Alirokumab er et monoklonalt antistoff mot proteinet PCSK9 og har, som tilleggsbehandling, vist å kunne redusere LDL-kolesterolet betydelig hos pasienter med en høy risiko for kardiovaskulære hendelser (1, 8, 9)

I en placebokontrollert langtidsstudie (fase III) over 78 uker ble LDL-kolesterolet redusert med cirka 60 % ved tilleggsbehandling med alirokumab sammenlignet med placebo. Grunnbehandling bestod av den høyeste tolererbare dosen av statiner (1).

Effekt av alirokumab
Figur 1 LDL-kolesterolverdier over tid (1).          Grafisk fremstilt av Sanofi

I en annen langtidsstudie der man sammenlignet alirokumab og ezetimib (med statiner som grunnbehandling), så man en senkning i LDL-kolesterol med alirokumab på cirka 51 %, nesten 30 % forskjell mot resultatene for ezetimib (8).

 Referanser

1. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2015;372(16):1489-1499.
2. Praluent SPC 16.11.2017 pkt.4.1
3. Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L et al. The effects of lowering LDL-cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-590.
4. Baigent C, Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-1681.
5. Perk J, De Backer G, Gohlke H et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (v 2012). Eur Heart J 2012;33:1635-1701.
6. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al. ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J 2011;32:1769-1818.
7. NHI. Familiær hyperkolesterolemi - mange lever uten diagnose 
https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/familiar-hyperkolesterolemi-mange-lever-uten-diagnose/?page=5. (08.01.2018)
8. Cannon C, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015;36: 1186-1194.
9. Praluent SPC 16.11.2017 pkt.5.1


*Proprotein konvertase subtilisin/kexin type 9

SANO.ALI.17.09.0259f