Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & risiko

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2018-09-12

Kolesterolmedisin som kan gis to ganger i måneden1

Praluent (alirokumab) er et lipidmodifiserende behandlingsalternativ når:


  • LDL-kolesterolmålet ikke nås med statiner/annen lipidmodifiserende behandling (2)
  • Pasienter er statinintolerante eller der statiner er kontraindisert (2)

Det er kjent at ved å redusere LDL-kolesterolet, så senkes risikoen for kardiovaskulære hendelser. Jo lavere LDL-kolesterol, desto lavere risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte-kar sykdom (3-6).

I dag er statiner som monoterapi eventuelt i kombinasjon med ezetimib en vanlig behandlingsstrategi for pasienter med forhøyet LDL-kolesterol (7). 

I tilfeller hvor pasientene ikke tåler denne behandlingen eller hvor de ikke når det satte LDL-kolesterolmålet, så kan det være nødvendig med andre medikamentelle tiltak (2).

Praluent administreres (subkutant) hver 2. uke1

For voksne pasienter med primær hyperkolesterolemi eller blandet dyslipidemi kan dermed en kombinasjonsbehandling med en PCSK9-hemmer, som Praluent (alirokumab), være aktuelt (2).

Alirokumab er et antistoff mot proteinet PCSK9* og har, som tilleggsbehandling, vist å kunne redusere LDL-kolesterolet betydelig (60%) hos pasienter med en høy risiko for kardiovaskulære hendelser (8-9).

Praluent gis normalt subkutant hver 2. uke. Dosen kan tilpasses ut i fra de individuelle behovene med behandlingsmål og respons (1).

 Referanse

1. Praluent SPC 16.11.2017 pkt. 4.2
2. Praluent SPC 16.11.2017 pkt. 4.1
3. Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L et al. The effects of lowering LDL-cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet 2012;380:581-590.
4. Baigent C, Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 2010;376:1670-1681.
5. Perk J, De Backer G, Gohlke H et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (v 2012). Eur Heart J 2012;33:1635-1701.
6. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al. ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J 2011;32:1769-1818.
7. Lein M. Familiær hyperkolesterolemi - mange lever uten diagnose. https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/familiar-hyperkolesterolemi-mange-lever-uten-diagnose/?page=5. (08.01.2018)
8. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. N Engl J Med 2015;372(16):1489-1499.
9. Cannon C, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015;36: 1186-1194.


*Proprotein konvertase subtilisin/kexin type 9

SANO.ALI.17.09.0259e