Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & risiko

For helsepersonell

  • Skriv ut
  • Larger Smaller

    Tekststørrelse

  • Oppdatert : 2019-02-26

Nå kan flere pasienter med hyperkolesterolemi nå behandlingsmål1, du som fastlege har en viktig rolle2

Oppfølging og forebygging av hjerte- og karsykdom

Aktiv oppfølgning av pasienten hos deg som fastlege er viktig for å få til røykeslutt, oppnå blodtrykkskontroll og kolesterolreduksjon, og således redusere risikoen for hjerte- og karsykdom (2).

Det er også vist at det er viktig med jevnlige kontroller for å fange opp symptomer på utvikling av hjerte- og karsykdom eller bivirkninger av pasientenes behandling (2).

Forhøyet kolesterol - hva kan du som fastlege gjøre når vanlig behandlingsstrategi ikke er tilstrekkelig?

Ved å redusere LDL-kolesterolet, så senkes også risikoen for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med etablert hjerte-kar sykdom (2).

I dag er statiner alene, eventuelt i kombinasjon med ezetimib en vanlig behandlingsstrategi for pasienter med forhøyet LDL-kolesterol. I tilfeller hvor pasientene ikke tåler denne behandlingen eller hvor de ikke når det satte LDL-kolesterolmålet, så kan det være nødvendig med et behandlingsalternativ (3).

Behandling av hyperkolesterolemi med PCSK9-hemmere

PCSK9-hemmere, som Praluent (alirokumab), representerer et kolesterolsenkende legemiddel som kan benyttes ved utilstrekkelig lipidkontroll (2).

Alirokumab er et antistoff mot proteinet PCSK9 og har, som tilleggsbehandling, vist å kunne redusere LDL-kolesterolet betydelig hos pasienter med en høy risiko for kardiovaskulære hendelser (1,4-5).

Hvem kan søke refusjon for PSCK9-hemmere?

PCSK9-hemmere kan kun forskrives av (6):

  • spesialister i indremedisin
  • spesialister i barnesykdommer
  • lege fra tilsvarende sykehusavdelinger

Der er derfor viktig at du som fastlege kjenner til retningslinjene for å kunne henvise pasienter med høye lipidverdier og hvor PCSK9-hemmere kan være et behandlingsalternativ.

 Referanser

1. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events.  N Engl J Med 2015;372(16):1489-1499.
2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom 2017. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/forebygging-av-hjerte-og-karsykdom (11.01.2018)
3. NHI. Familiær hyperkolesterolemi - mange lever uten diagnose. https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/familiar-hyperkolesterolemi-mange-lever-uten-diagnose/ (08.01.2018)
4. Cannon C, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015;36: 1186-1194.
5. Praluent SPC 16.11.2017 pkt. 5.1
6. HELFO. Nye retningslinjer for stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere).  https://helfo.no/viktige-meldinger/nye-retningslinjer-for-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere (11.01.2018)

SANO.ALI.17.09.0259i