Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Kolesterol & Risiko

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2019-02-27

Verdt å vite om PCSK9-hemmere (til kolesterolbehandling)

Pasienter med forhøyet LDL-kolesterol befinner seg i en risikogruppe for kardiovaskulære hendelser. Ved å redusere LDL-kolesterolet, reduseres også risikoen for kardiovaskulære hendelser 1-4.

Behandling med statiner, eventuelt i kombinasjon med ezetimib, er vanlig ved behandling av forhøyet LDL-kolesterol 5, men det finnes alternativer, som en PCSK9-hemmer.

PCSK9-hemmere kan forskrives av alle leger med forskrivningsrett, men noter at refusjon kun ytes ved forskrivning fra spesialist i indremedisin og barnesykdommer samt lege fra tilsvarende sykehusavdeling. 6

Når bør en PCSK9-hemmer benyttes i behandlingen av forhøyet kolesterol? 7,8

Praluent er indisert hos voksne pasienter med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi som tilleggsbehandling til diett 7:

 • ved et forhøyet LDL-kolesterol til tross for annen lipidmodifiserende behandling

 • ved statinintoleranse eller hvis statin er kontraindisert

Praluent gis normalt subkutant hver 2. uke. Dosen kan tilpasses ut i fra de individuelle behovene med behandlingsmål og respons 9.

ESC/EAS* task force har nå kommet ut med anbefalinger om når man bør vurdere bruk av en PCSK9-hemmer 8.

ESC/EAS task force anbefaler intensiv statinbehandling, eventuelt i kombinasjon med ezetimib, som førstevalg i behandling av forhøyet kolesterol 10-11.

De nevner videre at tilleggsbehandling med ezetimib noen ganger kan være utilstrekkelig (senkning på 19-23% av LDL-kolesterolet) siden mange av pasientene med høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser har behov for en reduksjon på mer enn 50% for å nå sitt behandlingsmål 11-13. Hos disse pasientene kan behandling med en PCSK9-hemmer være aktuelt 8.

* European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society

Hvordan identifiseres høyrisiko pasientene? 8

ESC/EAS task force anbefaler tilleggsbehandling med en PCSK9-hemmer, i kombinasjon med statiner, hos pasienter med:

Aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom (hjerteinfarkt, slag eller symptomatisk PAD)

 • vesentlig forhøyet LDL-kolesterol (>3,6 mmol/l) også etter høyest mulige tolererbare statinbehandling (med eller uten ezetimib)
 • LDL-kolesterol over 2,6 mmol/l samt risikofaktorer som:
  • progressiv eller alvorlig/omfattende aterosklerose, diabetes mellitus eller familiær hyperkolesterolemi.

Familiær hyperkolesterolemi

 • LDL-kolesterol over 3,6 mmol/l samt risikofaktorer som:
  • diabetes mellitus, lipoprotein >50 mg/dl, røyking, hypertensjon, >40 år i alder uten behandling eller begynnende aterosklerose.
 • LDL-kolesterol på over 4,5 mmol/l

Tabell 1 Oppsummering av ESC/EAS task force anbefalinger 8

Referanser

1. Mihaylova B, Emberson J, Blackwell L et al. The effects of lowering LDL-cholesterol with statin therapy in people at low risk of vascular disease: meta-analysis of individual data from 27 randomised trials. Lancet. 2012;380:581-590.
2. Baigent C, Blackwell L, Emberson J et al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376:1670-1681.
3. Perk J, De Backer G, Gohlke H et al. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (v 2012). Eur Heart J. 2012;33:1635-1701.
4. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G et al. ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32:1769- 1818.
5. NHI. Familiær hyperkolesterolemi - mange lever uten diagnose. https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/familiar-hyperkolesterolemi- mange-lever-uten-diagnose/?page=5. (27.02.2019)
6. HELFO. Individuell stønad til kolesterolsenkende legemidler (PCSK9-hemmere). https://helfo.no/Documents/Lege/Alirokumab2018.pdf (27.02.2019)
7. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 4.1
8. Landmesser U, Chapman MJ, Stock J.K et al. 2017 Update of ESC/EAS Task Force on practical clinical guidance for proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 inhibition in patients with atherosclerotic cardiovascular disease or in familial hypercholesterolaemia. Eur Heart J. 2017;0:1-13.
9. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 4.2
10. Stroes ES, Thompson PD, Corsini A et al. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy-European Atherosclerosis Society Consensus Panel Statement on Assessment, Aetiology and Management. Eur Heart J. 2015;36:1012-1022.
11. Morrone D, Weintraub WS, Toth PP et al. Lipid-altering efficacy of ezetimibe plus statin and statin-monotherapy and identification of factors associated with treatment response. A pooled analysis of over 21,000 subjects from 27 clinical trials. Atherosclerosis. 2012;223:251-261.
12. Catapano A, Toth PP, Tomassini JE et al. The efficacy and safety of ezetimibe coadministered with statin therapy in various patient groups. Clin Lipidol. 2013;8:13-41.
13. Catapano A, Graham I, De Backer G et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2016;37:2999-3058.
14. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 4.8
15. Praluent SPC 25.06.2018 pkt. 4.4

SANO.ALI.17.09.0259ab(1)