Kontakt

sanofi-aventis
Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no
Kontakt oss

Oppsummering av studieprogram

For helsepersonell

 • Skriv ut
 • Larger Smaller

  Tekststørrelse

 • Oppdatert : 2018-06-01

Sammanfattning av tre kliniska studier på Praluent

Tre genomförda kliniska studier på Praluent som bland annat visar att:

 • >75 procent av patienterna nådde LDL-målvärdet med Praluent 75 mg (75 mg är därmed ofta tillräckligt).
  (Combo I-studien)
 • Reproducerbar och bibehållen sänkning av LDL-kolesterol uppnåddes i upp till 52 veckor.
  (Combo I-studien)
 • I en grupp med högre initialt LDL-värde (varav 18 procent HeFH) nådde 79 % LDL-värden under 1,8 mmol/l.
  (Long term-studien)
 • 75 procent av Praluent-patienterna hade nått sitt målvärde för LDL-kolesterol vid 24 veckor.
  (FHI och FH II-studien)

Combo I-studien

Praluent (alirokumab) 75 mg (upptitrering) jämfört med Placebo19.

Studiedesign:

 • En dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie
 • 316 patienter med HeFH som stod på högsta tolererade statindosen, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 75 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT
 • Kriteriebaserad upptitrering vecka 12 till 150 mg varannan vecka för patienter som inte hade nått sitt i förväg fastställda mål för LDL-kolesterol vecka åtta.

Effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -44 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 75 mg/150 mg varannan vecka, jämfört med -2 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)

Vecka 12 (före upptitrering), var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från utgångsvärdet -45 procent med Praluent 75 mg varannan vecka jämfört med +1 procent för placebo. 83 procent av patienterna nådde ett LDL-mål <1,8 mmol/l och behövde inte upptitrering vid vecka 12.

Estimerat medelvärde beräknat på LDL-kolestrol

 • Totalt hade 84 procent av patienterna klinisk aterosklerossjukdom
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen var 2,64 mmol/l
 • Medelålder: 63 år (intervall 39-87)
 • 34 procent kvinnor

Long Term-studien

Praluent (alirokumab) 150 mg jämfört med Placebo19.

Studiedesign:

 • En dubbelblind, placebokontrollerad multicenterstudie
 • 2 341 patienter med HeFH* och/eller aterosklerotisk hjärtkärlsjukdom som stod på högsta tolererade statindosen, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 150 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT

Effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -58 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 150 mg varannan vecka, jämfört med +1 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)
 • -58 procent genomsnittlig behandlingsskillnad jämfört med placebo med procentuell förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet (95 procent CI: -61 procent, -56 procent, P-värde: <0,0001)

Vecka 12 var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från utgångsvärdet -61 procent med Praluent 150 mg varannan vecka jämfört med +1 procent för placebo.

LDL-sänkning i Long Term-studien under 52 veckor (som tilägg till maximalt tolererad statindos)

 • Totalt var 69 procent av patienterna icke-FH-patienter med klinisk aterosklerossjukdom och 18 procent hade HeFH*
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen 3,15 mmol/l
 • Medelålder: 61 år (intervall 18-89)
 • 38 procent kvinnor

FHI och FHII - studien

Praluent (alirokumab) jämfört med placebo hos patienter med HeFH19.

Studiedesign

 • Två dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudier
 • 735 patienter med HeFH* som stod på högsta tolererade statindos, med eller utan annan lipidmodifierande behandling (LMT), och som behövde en ytterligare sänkning av LDL-kolesterolet
 • Patienterna fick antingen Praluent 75 mg varannan vecka eller placebo som tillägg till högsta tolererade statindos, med eller utan annan LMT
 • Kriteriebaserad upptitrering vecka 12 till 150 mg varannan vecka för patienter som inte hade nått sitt i förväg fastställda mål för LDL-kolesterol vecka 8

Poolade effektresultat i kombination med högsta tolererade statindos

Det primära effektmåttet vecka 24:

 • -47 procent genomsnittlig förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet med Praluent 75 mg/150 mg varannan vecka, jämfört med +7 procent med placebo† (P-värde: <0,0001)
 • -54 procent genomsnittlig behandlingsskillnad jämfört med placebo i procentuell förändring av LDL-kolesterol från utgångsvärdet (95 procent): -59 procent, -50 procent, P-värde: <0,0001)
  Vecka 12 (före upptitrering) var medelvärdet för förändringen av LDL-kolesterol från baslinjen -43 procent med Praluent 75 mg varannan vecka jämfört med +5 procent för placebo.

42 procent av patienterna upptitrerades till 150 mg vecka 12

 • 42 procent av patienterna upptitrerades till 150 mg vecka 12

Den LDL-kolesterolsänkande effekten kvarstod till vecka 52:

 • Totalt hade 45 procent av patienterna med HeFH* också klinisk ASCVD
 • Medelvärde för LDL-kolesterol vid baslinjen: 3,65 mmol/l
 • Medelålder: 52 år (intervall 20-87)
 • 45 procent kvinnor

* Diagnosen HeFH ställdes antingen genom gentypning eller baserat på kliniska kriterier ("definitiv FH" med användning av antingen Simon Broome- eller WHO/Dutch Lipid Network-kriterierna).