Kolesterol & risiko

For helsepersonell

Hvor er din nærmeste lipidklinikk og hvem bør henvises dit1

Hvem bør henvises til en lipidspesialist?
 

Pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH)

Pasienter der det enda kun finnes en sterk mistanke om arvelig hyperkolesterolemi
 

Disse pasientene bør også følges opp hos sin fastlege som en del av et samarbeid mellom pasient, fastlege og spesialist ved regional lipidklinikk.

Din nærmeste lipidklinikk finner du herhttp://nktforfh.no/helsepersonell/FH/henvise/.
 

Forekomsten av familiær hyperkolesterolemi er i Norge tilsvarende den av diabetes mellitus I, men det antas at inntil 18 000 nordmenn har FH uten å vite om det.

En av grunnene til at så mange går udiagnostisert kan være at FH ofte forveksles med «kolesterolpasienter». Den store forskjellen mellom disse to grupper er at FH pasienter har forhøyet kolesterol allerede fra de første leveår, i motsetning til de som får forhøyet kolesterol i voksen alder.

Det er anbefalt å vurdere gentest på personer som har et ubehandlet totalkolesterol over:

  • 6 mmol/l i en alder under 20 år
  • 7 mmol/l i alderen 20-40 år
  • 8 mmol/l i en alder over 40 år

Det er viktig at pasienter henvises til gentest da forhøyet kolesterol i blodet over tid kan forårsake aterosklerose og gi en økt risiko for påfølgende hjerte-/karsykdom.

En person med FH vil også belastes med høyt kolesterol hele livet, og uten behandling kan det føre til at man utvikler hjerte- og karsykdom 15-20 år tidligere enn hos normalbefolkningen; allerede i 30-årene.


Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. NKT for FH 2019. Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemihttp://www.nktforfh.no/ (27.02.2019).

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19