Bivirkninger

For helsepersonellGrafisk fremstilt av Sanofi


Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet

Lokale reaksjoner på injeksjonsstedet som erytem/rødhet, kløe, hevelse og smerter/ømhet ble rapportert hos 6,1 % av pasientene som ble behandlet med alirokumab mot 4,1 % i kontrollgruppen (som fikk placeboinjeksjoner). De fleste reaksjoner på injeksjonsstedet var forbigående og av mild intensitet. Andelen behandlingsavbrudd pga. reaksjoner på injeksjonsstedet var sammenlignbar mellom de to gruppene (0,2 % i alirokumabgruppen mot 0,3 % i kontrollgruppen).1

Generelle allergiske reaksjoner

Generelle allergiske reaksjoner ble rapportert hyppigere i alirokumabgruppen (8,1 % av pasientene) enn i kontrollgruppen (7,0 % av pasientene), hovedsakelig på grunn av en forskjell i forekomsten av kløe. De observerte tilfellene av kløe var generelt milde og forbigående.1


▼Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. For ytterligere informasjon, swww.felleskatalogen.no


Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

Referanser

1. Praluent SPC 11.03.2019 Punkt 4.8.

sanofi-aventis Norge AS

Prof.Kohtsvei 5-17
Pb 133
1325 Lysaker
Norge
Telefon: 67 10 71 00
www.sanofi.no

Ved spørsmål om noen av våre legemidler, kontakt:

Med.info telefon: 469 18 001 (10-14)

Kontaktskjema på sanofi.no

 

Copyright © 2019 sanofi-aventis Norge AS

SANO.ALI.19.03.0123

Nettstedet publisert i april 2019 
Nettstedet sist oppdatert 27.02.19