logo Sanofi

Dosering

For helsepersonell

 

To styrker gir mulighet for individualisert behandling1

Doseringen av Praluent kan individualiseres ut fra pasientkarakteristika som utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons.1

Vanlig oppstartsdose for Praluent er 75 mg administrert subkutant én gang hver 2. uke.1

Pasienter som trenger å oppnå større reduksjon i LDL-C (> 60 %) kan starte på 150 mg én gang hver 2. uke, eller 300 mg én gang hver 4. uke (månedlig), administrert subkutant.1

Lipidnivået kan vurderes 4 til 8 uker etter oppstart av behandling eller dosejustering når steady-state LDL-C vanligvis er nådd, og dosen kan justeres deretter (titrering opp eller ned).1

Det ble ikke observert forskjeller i sikkerhetsprofilen mellom de to doseringene (75 mg og 150 mg) som ble brukt i fase 3-programmet.2

[IMAGE REQUIRED]

Grafisk fremstillt av Sanofi

  • Praluent injeksjonsvæske, oppløsning leveres i en ferdigfylt penn og injiseres én gang hver 2.uke, eller hver 4. uke (300 mg)1,3
  • Praluent injiseres subkutant i mage, lår eller overarm4
  • Vinduet blir gult når injeksjonen er ferdig, dette tar inntil 20 sekunder4
Dosersing selfadministrering 

Grafisk fremstillt av Sanofi

 

SANO.ALI.17.09.0259s(1)