logo Sanofi

Virkningsmekanisme

For helsepersonell

 

Praluent senker LDL-kolesterolet gjennom å hemme PCSK91

 

Praluent hindrer binding av PCSK9 til LDL-reseptorer (LDLR) i leveren. Antall LDLR som kan binde LDL øker, og LDL-nivået senkes.1
Dette er en virkningsmekanisme som sammen med statin gir ytterligere 50-60 % LDL-reduksjon.
2,3

Uten PCSK9 hemming1

Praluent virkningsmekanisme 

 

Med Praluent

Praluent virkningsmekanisme 

Grafisk fremstilt av Sanofi

 

Praluent er et fullstendig humant IgG1 monoklonalt antistoff som bindes til proprotein konvertase subtilisin kexin type 9 (PCSK9) med høy affinitet og spesifisitet.1

PCSK9 bindes til lavtetthets lipoproteinreseptorer (LDLR) på overflaten til hepatocytter og fremmer nedbrytningen av LDLR i leveren.1

LDLR er den primære reseptoren som fjerner LDL fra sirkulasjonen. Reduksjon av LDLR nivå via PCSK9 fører derfor til økt LDL-C-nivå i blodet. Ved å hemme bindingen av PCSK9 til LDLR, øker alirokumab antall LDLR som er tilgjengelige for å binde LDL, og reduserer dermed nivået av LDL-C.1

SANO.ALI.17.09.0259r(1)