logo Sanofi

Om Praluent

For helsepersonell

 

75 mg - inntil 50 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,2

75 mg penn

 

150 mg - inntil 61 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,3

150 mg penn

 

Medisinsk indikasjon

Praluent® er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:4

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.4

Praluents effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.4

Pakninger og priser5

Pris

 

Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 5.1.
2. Cannon CP, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015; 36:1186-94.
3. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and safety  of Alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl  J Med 2015; Vol. 372: 1489-99.
4. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.1.
5. Praluent FK-tekst https://www.felleskatalogen.no/medisin/praluent-sanofi-aventis-603213 (26.02.19).

 

SANO.ALI.17.09.0259p(1)

Om Praluent

For helsepersonell

 

75 mg - inntil 50 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,2

75 mg penn

 

150 mg - inntil 61 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,3

150 mg penn

 

Medisinsk indikasjon

Praluent® er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:4

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.4

Praluents effekt på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ennå ikke fastslått.4

Pakninger og priser5

Pris

 

Referanser

1. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 5.1.
2. Cannon CP, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015; 36:1186-94.
3. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and safety  of Alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl  J Med 2015; Vol. 372: 1489-99.
4. Praluent SPC 25.06.2018 punkt 4.1.
5. Praluent FK-tekst https://www.felleskatalogen.no/medisin/praluent-sanofi-aventis-603213 (26.02.19).

 

SANO.ALI.17.09.0259p(1)