Dosering

For helsepersonell

 

To styrker gir mulighet for individualisert behandling1

 

Doseringen av Praluent kan individualiseres ut fra pasientkarakteristika som utgangsnivå av LDL-C, behandlingsmål og respons.1

Vanlig oppstartsdose for Praluent er 75 mg administrert subkutant én gang hver 2. uke.1

Pasienter som trenger å oppnå større reduksjon i LDL-C (> 60 %) kan starte på 150 mg én gang hver 2. uke, eller 300 mg én gang hver 4. uke (månedlig), administrert subkutant.1

Lipidnivået kan vurderes 4 til 8 uker etter oppstart av behandling eller dosejustering når steady-state LDL-C vanligvis er nådd, og dosen kan justeres deretter (titrering opp eller ned).1

Det ble ikke observert forskjeller i sikkerhetsprofilen mellom de to doseringene (75 mg og 150 mg) som ble brukt i fase 3-programmet.2

 

Grafisk fremstillt av Sanofi

 

  • Praluent injeksjonsvæske, oppløsning leveres i en ferdigfylt penn og injiseres én gang hver 2.uke, eller hver 4. uke (300 mg)1,3
  • Praluent injiseres subkutant i mage, lår eller overarm4
  • Vinduet blir gult når injeksjonen er ferdig, dette tar inntil 20 sekunder4

 

Dosersing selfadministrering 

Grafisk fremstillt av Sanofi

 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

 

Referanser

1. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 4.2.
2. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 4.8.
3. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 1.
4. Praluent pakningsvedlegg 11.03.2019.