Om Praluent

For helsepersonell

 

75 mg - inntil 50 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,2

 

150 mg - inntil 61 % reduksjon i LDL-kolesterolet1,3

 

Medisinsk indikasjon

Primær hyperkolesterolemi og blandet dyslipidemi

Praluent er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tilleggsbehandling til diett:

  • i kombinasjon med et statin eller statin med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med høyeste tolererte dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med annen lipidmodifiserende behandling hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom

Praluent er indisert hos voksne med påvist aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom for å redusere kardiovaskulær risiko ved å senke LDL-C-nivåene, som tillegg til korreksjon av andre risikofaktorer:

  • i kombinasjon med den maksimale tolererte dosen av et statin med eller uten andre lipidsenkende behandlinger, eller
  • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.

Informasjon om studieresultater i forhold til effekt på LDL-C, kardiovaskulære hendelser og studerte pasientgrupper finnes i pkt. 5.1.

Pakninger og priser5

Pris

 

Link til effekt og sikkerhetsinformasjon - FK-tekst Praluent

 

Referanser

1. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 5.1.
2. Cannon CP, Cariou B, Blom D et al. Efficacy and safety of alirocumab in high cardiovascular risk patients with inadequately controlled hypercholesterolaemia on maximally tolerated doses of statins: the ODYSSEY COMBO II randomized controlled trial. Eur Heart J 2015; 36:1186-94.
3. Robinson JG, Farnier M, Krempf M et al. Efficacy and safety  of Alirocumab in reducing lipids and cardiovascular events. N Engl  J Med 2015; Vol. 372: 1489-99.
4. Praluent SPC 11.03.2019 punkt 4.1.
5. Praluent FK-tekst https://www.felleskatalogen.no/medisin/praluent-sanofi-aventis-603213 (26.02.19).